Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Το blog του σχολείου μας:                                                           http://blogs.sch.gr/5dimkoryd/


  • Ο Σχολικός Συνεταιρισμός του σχολείου μας:                                  http://www.galerita.gr/


  • Το υπουργείο Παιδείας:                                                               http://www.minedu.gov.gr/